Колекция: Marina Grace Group

MLgroup е компания с дългогодишен опит в сферата на мобилните телефони и аксесоари, за периода на своето съществуване е израснала като компания и предоставя широка гама от услуги. Групата MLgroup разполага със собствено стандартно и специализирано оборудване с висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит за успешното изпълнение на поетите ангажименти. Усилията на компанията са насочени към технологично обновяване, оперативна точност, коректност и отговорност.