Колекция: Evotek

ЕВОТЕК ООД е създадена през юни 2006 г. от специалисти с висока квалификация и опит в областта на телекомуникациите и ИТ.

Основната философия на компанията е да намира и предлага правилните решения за съответните нужди на клиента. Създаването на такива възможности е следствие от масово предлаганите неточни и изцяло пазарни (ниско качество и много реклама) стоки и решения, както и екип, съставен от хора с висока степен на професионална квалификация и мотивация.